สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนา เชียงใหม่กับการเป็นจุดหมายไมซ์ระดับโลก

  
     สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนา เชียงใหม่กับการเป็นจุดหมายไมซ์ระดับโลก ย้ำเชียงใหม่มีความพร้อมรองรับหลังเปิดใช้ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ พร้อมเตรียมทุกฝ่ายรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม MICE ในอนาคต
นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการสัมมนา เชียงใหม่กับการเป็นจุดหมายไมซ์ระดับโลก ภายใต้โครงการเชียงใหม่ MICE City ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมให้แข่งขันระดับนานาชาติได้
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ กำลังรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม MICE อย่างเต็มที่ และชัดเจนมากขึ้นภายหลังเปิดใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มีงานใหญ่จัดขึ้นมากมาย แต่ยังจำเป็นต้องมีการพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรองรับ เช่น ระบบการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมต่อกับจังหวัดภาคเหนือด้วยกันในเส้นทางการท่องเที่ยว ธุรกิจสินค้าบริการต่างๆ ที่ต้องเติบโตไปด้วยกัน ขณะที่วัฒนธรรมดั้งเดิม วิถีชีวิตของคนในจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพียงแต่ตั้งรับการความเจริญต่างๆ ที่จะเข้ามาเท่านั้น การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการเตรียมพร้อมผู้เข้าร่วมอบรมที่มาจากทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้นำท้องถิ่น เพื่อให้รับทราบว่า ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)(สสปน.) เพื่อขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่อุตสาหกรรม MICE อย่างเต็มตัว
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ และ สสปน. ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกัน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552
 
25 กันยายน 2557 , 16:09 น. , อ่าน 1258  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่