เปิดงาน สินเชื่อ 9 เมนูคืนความสุข SMEs

  
     SMEs Bank เปิดงาน สินเชื่อ 9 เมนูคืนความสุข SMEs เพื่อขับเคลื่อนความช่วยเหลือด้านเงินทุนจาก SMEs Bank สู่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs Bank) เปิดงาน สินเชื่อ 9 เมนูคืนความสุข SMEs โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ กรรมการ SMEs Bank เป็นประธานในพิธี พร้อมกับหน่วยงานพันธมิตร 2 แห่ง ได้แก่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยสาขาเชียงใหม่ เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) ในโครงการ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้เติบโตยั่งยืน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนความช่วยเหลือด้านเงินทุนจาก SMEs Bank สู่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย และมีลูกค้าธนาคารร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า และผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ สินเชื่อ 9 เมนู คืนความสุข SMEs เป็นสินเชื่อเพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs ให้มีเงินทุนหมุนเวียน ลงทุน ปรับปรุง พัฒนากิจการให้ดีขึ้น โดยมีหลากหลายผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อตอบสนองธุรกิจอย่างครอบคลุม เช่น สินค้า OTOP สินเชื่อซื้อสถานประกอบการ Strong SMEs สินค้าช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ลงทุนโครงการที่สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานพันธมิตร สินเชื่อ Extra SMEs สินเชื่อ Happy Loan เป็นต้น
 
25 กันยายน 2557 , 16:40 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่