เปิดแล้วงานมหกรรม Northern Food Valley 2014

  
     สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภาคี ร่วมกันเปิดงานมหกรรม Northern Food Valley 2014 เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายอาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปของผู้ประกอบการในภาคเหนือ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกันเปิดมหกรรม Northern Food Valley 2014 โดยมีนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ภาคเหนือตอนบนเป็นแหล่งผลิตอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกเป็นสำคัญ มีโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอาหารในภาคเหนือกว่า 2,200 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46 ของจำนวนโรงงานทั้งหมดในประเทศ จากจุดแข็งดังกล่าว จึงมีการสนับสนุนให้เกิดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการตลาด และผู้ประกอบการยังมีช่องทางในการแสดงสินค้าของตนเอง การเจรจาการค้าระหว่างกัน และอนาคตอันใกล้จะเป็นเวทีของกลุ่มการค้าสินค้าเกษตรแปรรูปในกลุ่มประเทศ AEC
กิจกรรมภายในงาน มีการแสดงนิทรรศการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมอาหาร จัดแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์จากผู้ประกอบการกว่า 140 ร้านค้า การเสวนาด้านเกษตรแปปรูและอุตสาหกรรมอาหาร การสาธิตการทำอาหารเชฟชื่อดังระดับประเทศโดยใช้วัตถุดิบภาคเหนือ และประกวดทำอาหารระดับภาคเหนือ
 
26 กันยายน 2557 , 17:02 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่