ประชาชนในชุมชนตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมใจกันคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า

  
    ประชาชนในชุมชนตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมใจกันคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ร่วมกันโยนลูกบอล EM แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียลงไปในคลองแม่ข่า
นายอาคม สุขพันธ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นำคณะ ทหาร และประชาชน ร่วมโครงการคืนน้ำใส ใสใจคุณภาพ สร้างสุขให้ชุมชนคลองแม่ข่า ณ บริเวณประตูระบายน้ำคลองแม่ข่า ถนนมหิดล หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการร่วมฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาสภาพน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่า ให้สภาพน้ำกลับคืนมาอยู่ในสภาวะปกติ โดยความร่วมมือของประชาชนในชุมชน ในการนี้ มีการโยนลูกบอลจุลินทรีย์ EM บำบัดน้ำเสียในคลองแม่ข่าบริเวณดังกล่าว จำนวน 300 ลูก ด้วย นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า ประชาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ตระหนักร่วมกันว่า ปัญหาในคลองแม่ข่าเน่าเสียมีมานานและต้องได้รับการแก้ไขปัญหาจากทุกคน ภายหลังจากทางจังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่า จนขณะนี้คุณภาพน้ำเริ่มดีขึ้น กลิ่นเหม็นเริ่มลดลง
สำหรับปัญหาน้ำเน่าเสียของคลองแม่ข่า มีสาเหตุหลักมาจากการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงในคลองและการปล่อยน้ำเสียจากบ้านเรือนหรือชุมชนลงสู่คลองโดยไม่ผ่านการบำบัด
 
28 กันยายน 2557 , 12:38 น. , อ่าน 1148  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่