ภาคเหนือจะมีฝนฟ้ากระนองกระจายในระยะนี้

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ พยากรณ์อากาศภาคเหนือจะมีฝนฟ้ากระนองกระจายในระยะนี้
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานสภาพอากาศ 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2557 โดยในช่วงวันที่ 29 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2557 ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน จะส่งผลให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรก ส่วนร่องมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นและเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนในช่วงวันที่ 3-4 ตุลาคม 2557 ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ประชาชนควรระมัดระวังอันตรายจากฝนตก
ส่วนภาคเหนือ ช่วงวันที่ 28-30 กันยายน และ 3-4 ตุลาคม 2557 จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายเกือบทั่วไป ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคม 2557 จะมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส
 
28 กันยายน 2557 , 14:12 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่