เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดการอบรมให้ความรู้การเตรียมความพร้อมในการระบาดโรคอีโบลา

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดการอบรมให้ความรู้การเตรียมความพร้อมในการระบาดโรคอีโบลา เพื่อเฝ้าระวังเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้า-ออก มากทั้งปี
นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมการระบาดโรคอีโบลา ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังการระบาดตามองค์การอนามัยโลก แม้ประเทศไทยจะยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาแต่กระทรวงสาธารณสุขก็ได้จัดระบบเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นโรคติดเชื้อที่มีความรุนแรง มีอัตราการตายสูง ไม่มีวัคซันป้องกัน
ทันตแพทย์ ดร.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีระบบการป้องกันนักท่องเที่ยวจากประเทศเสี่ยงที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนหน้านี้มีการเฝ้าระวังนักท่องเที่ยวจากประเทศเสี่ยง จำนวน 5 ราย ไม่พบว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลา และพ้นระยะฟักตัวของโรค 21 วันไปแล้ว ซึ่งทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการเฝ้าระวังโรคดังกล่าวตลอดเวลาเพราะจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้า-ออกทั้งปี
สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงแรม เกสท์เฮ้าส์ มัคคุเทศก์ ตำรวจท่องเที่ยว ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ ห้างสรรพสินค้า โรงเรียนนานาชาติ ประธานชุมชน ประธาน อสม.และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน
 
29 กันยายน 2557 , 11:45 น. , อ่าน 1144  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่