พิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5 ขณะที่ว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 คนใหม่ระบุ งานเร่งด่วนที่ต้องเข้าไปดำเนินการ

  
     พิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5 ขณะที่ว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 คนใหม่ระบุ งานเร่งด่วนที่ต้องเข้าไปดำเนินการคือปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและปัญหาจราจร
ที่บริเวณสนามด้านหน้าสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 ได้มีพิธีส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 โดยพลตำรวจโทวันชัย ถนัดกิจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ส่งมอบงานในหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ให้พลตำรวจตรีธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 โดยพลตำรวจตรีธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ซึ่งจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 คนต่อไปมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 กล่าวว่า แนวนโยบายการทำงาน จะดำเนินงานตามนโนบายของรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสานต่องานของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ทุกคนที่ผ่านมา โดยปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินงานคือปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจร และเตรียมพร้อมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยตำรวจภาค 5 พร้อมจะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ให้ความรู้ตำรวจด้านกฎหมาย มีการจัดหาล่ามภาษาต่างประเทศ
สำหรับการเปิดประชาคมอาเซียน จะต้องเพิ่มความเข้มในการเตรียมความพร้อมแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าวและยาเสพติด ซึ่งตำรวจภูธรภาค 5 มีชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน ก็ต้องปรับตัวและพร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ
 
30 กันยายน 2557 , 16:12 น. , อ่าน 1143  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่