พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่จะจัดสร้างที่อำเภอดอยสะเก็ด เพื่อเป็นแหล่งรวมจิตใจพุทธศาสนิกชน

  
     พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่จะจัดสร้างที่อำเภอดอยสะเก็ด พร้อมสร้างพระประธานองค์ใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งรวมจิตใจพุทธศาสนิกชน เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้าง
พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพระราชสิงหวรมุณี รองอธิการบดีจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลและมหาจุฬาลงการณ์วิทยาเขตเชียงใหม่ ตามที่กรมป่าไม้ไอ้อนุญาตให้ใช้สอยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง ที่บ้านโป่งกุ่ม ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 900 ไร่เศษ เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 600 ไร่และ สร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่ 300 ไร่ เพื่อเป็นศูนย์รวมในการปฏิบัติศาสนกิจและจัดประชุม โดยจะจัดสร้างพระพุทธรูปประธานปางสมาธิขนาดใหญ่หน้าตัก 20 เมตร สูง 30 เมตร อยู่บนเนินเขาที่สามารถมองเห็นได้จตุรทิศ หรือทิศทั้งสี่ นอกจากนี้ก็จะจัดสร้างหอประชุมขนาดใหญ่ และอาคารสำนักงาน โดยจะจัดบริเวณลานกว้างเพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ได้ร่วมประกอบศาสนพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยได้มีพิธีลงจอบแรกปักหมุดเขตพื้นที่ไปแล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 และปีนี้ได้วางศิลาฤกษ์ฐานประดิษฐ์รูปหล่อครูบาศรีวิชัย โดยได้ทำเรื่องของบประมาณดำเนินการ 150 ล้านบาทเมื่อสมัยรัฐบาลที่แล้ว แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนรัฐบาล และการก่อสร้างยังคงต้องดำเนินต่อไป ประกอบกับความไม่แน่นอนด้านงบประมาณ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธสถานเชียงใหม่ เพื่อไว้เป็นมรดกของล้านนา ให้พุทธศาสนิกชนในภายภาคหน้าได้ใช้ในการประกอบศาสนกิจด้วยกัน เนื่องจากในภายภาคหน้าคนจะมากขึ้น วัดจะมีพื้นที่ไม่พอสำหรับประกอบศาสนกิจ
นอกจากนี้พื้นที่อีก 600 ไร่จะจัดสร้างมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ แทนสถานที่เดิมที่อยู่ที่วัดสวนดอก ซึ่งคับแคบ การจราจรแออัด ต้องรองรับคณาจารย์และนักศึกษากว่าสองพันคน โดยจะใช้งบประมาณก่อสร้างกว่าสองพันล้านบาท โดยสถานที่ดังกล่าวจะอยู่ใกล้กับศูนย์ศึกษาและพัฒนาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 
30 กันยายน 2557 , 16:42 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่