เชิญชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง 8 ตุลาคม 2557 ครั้งสุดท้ายในรอบปี

  
    เชิญชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง 8 ตุลาคม 2557 สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั่วฟ้าเมืองไทย หากพลาดชมต้องรอเดือนเมษายนปีหน้า
นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 จะเกิดปรากฎการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงเป็นครั้งสุดท้ายในปีนี้ โดยประเทศไทยจะเริ่มเห็นตั้งแต่เวลา 15.15 น.-20.33 น.เป็นต้นไป และจะเต็มดวงช่วงเวลา 17.25-18.24 น. เป็นเวลา 24 นาที โดยปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในรอบปี 2557 โดยพื้นที่ที่สามารถสังเกตปรากฏการณ์ครั้งนี้ได้ดีที่สุดคือมหาสมุทรแปซิฟิก ทั้งนี้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์เตรียมจัดถ่ายทอดสด 3 จุด คือบริเวณดาดฟ้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า เชียงใหม่ ไลฟสไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ชมแบบเต็มตาผ่านเว็บไซต์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ หรือสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า
ปรากฏการณ์จันทรุปราคา เป็นปรากฏการณ์ ที่ดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน โดยโลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ ขณะที่ดวงจันทร์โคจรผ่านเข้าไปในเงามืดของโลก โดยจะเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งทีละน้อยจนเข้าสู่เงามืดทั้งดวง ภาคเหนือเรียกปรากฏการณ์นี้ว่ากบกินเดือน หรือ จคราสกินเดือน ภาคกลางเรียกว่าราหูอมจันทร์ ภาคใต้เรียกเดือนเป็นจันทร์ หากพลาดชมในครั้งนี้ครั้งถัดไปจะเกิดในวันที่ 4 เมษายน 2558
 
30 กันยายน 2557 , 17:17 น. , อ่าน 1157  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่