คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจเพื่อติดตั้งไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจเพื่อติดตั้งไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไว้ช่วยชีวิตผู้ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงการดูแลภาวะที่คุกคามแก่ชีวิตได้อย่างทันท่วงที
ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อให้นำติดตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับไว้ช่วยชีวิตผู้ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดให้มีเครื่องมือดังกล่าว ติดตั้งในสถานที่สาธารณะ เพื่อสังคมไทยจะได้ตระหนักถึงการดูแลภาวะที่คุกคามแก่ชีวิตได้อย่างทันท่วงที
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ภาวะหยุดเต้นของหัวใจแบบเฉียบพลัน(Sudden cardiac arrest) คือ ภาวะที่หัวใจหยุดเต้นทันทีโดยไม่ทราบล่วงหน้า ทำให้เลือดหยุดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นสามารถทำให้หัวใจกลับมาเต้นได้ถ้าได้รับการกระตุกไฟฟ้าหัวใจภายใน 10 นาที ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีการติดตั้งเครื่อง AED ประจำไว้ทุกที่ในสถานที่สาธารณะ สำหรับประเทศไทยยังไม่มีการติดตั้งเครื่องดังกล่าวในสถานที่สาธารณะเลย ที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้นำเครื่อง AED ติดตั้งตามจุดสำคัญต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้ว 3 จุด ได้แก่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
 
1 ตุลาคม 2557 , 09:58 น. , อ่าน 1156  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่