จังหวัดเชียงใหม่ หารือแก้ปัญหาคลองแม่ข่า เร่งกำหนดแนวเขตที่ดินให้ชัดเจน ไม่ให้รุกล้ำลำน้ำ

  
     จังหวัดเชียงใหม่ หารือแก้ปัญหาคลองแม่ข่า เร่งกำหนดแนวเขตที่ดินให้ชัดเจน ไม่ให้รุกล้ำลำน้ำ และตรวจคุณภาพน้ำทุกสัปดาห์ กำชับชุมชนรอบคลองแม่ข่าควบคุมคุณภาพน้ำเสียก่อนปล่อยลงคลองแม่ข่า
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือการแก้ปัญหาคลองแม่ข่า โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้อง POC ชั้น 3 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นเรื่องแนวเขตที่ดิน ต้องมีการกำหนดมาตรการอย่างชัดเจน ในการวางโฉนดที่ดินมาตรา 1:4000 ประสานสำนักงานที่ดินแล้ว และมีการประสานภาพถ่ายดาวเทียม Gistda สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อนำมาเทียบว่ามีการรุกล้ำหรือไม่ และจะมีการลงพื้นที่ที่เป็นจุดสำคัญในการรุกล้ำ สำนักงานที่ดินจะลงสำรวจระยะเดิมเป็นหลัก เจ้าของที่ดินนำชี้แนวเขต รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า จะมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อกำหนดกรอบแนวทาง มีการเจรจาพูดคุย และจะมีการประชุมนายอำเภอกำชับหลักการปฏิบัติ มีการติดตามลงพื้นที่พร้อมคณะทำงาน สำหรับประเด็นเรื่องคุณภาพของน้ำในคลองแม่ข่า การอาศัยน้ำดีเข้ามาเจือจางจะมีปัญหาในช่วงฤดูแล้งน้ำน้อย ควบคุมคุณภาพของน้ำตั้งแต่ครัวเรือน ทุกชุมชนที่มีการปล่อยน้ำเสียลงคลองแม่ข่า เทศบาลนครเชียงใหม่ มีการตรวจสอบน้ำทุกสัปดาห์ และมีการตรวจตามคำร้อง เก็บตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจคุณภาพที่ศูนย์ป่าแดด มีการพูดคุยเจรจาผู้ประกอบการให้ระมัดระวัง หากผิดปกติจะมีการแจ้งการปิดน้ำให้เวลาปรับปรุงในส่วนของทางวิศวกรรม จะลงพื้นที่ตรวจสอบ มีการร่วมมือออกแบบกับหน่วยงานท้องถิ่น และจะมีการประชุมสรุปการทำงานของคณะภายในเดือนตุลาคม 2557 นี้
 
1 ตุลาคม 2557 , 10:59 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่