อำเภอสะเมิงเตรียมจัดงานใหญ่ 2 งาน ช่วงฤดูหนาวนี้

  
     อำเภอสะเมิงเตรียมจัดงานใหญ่ 2 งาน ช่วงฤดูหนาวนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและดำเนินการตามโครงการยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นหมู่บ้านต้นแบบเชิงนิเวศ
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสะเมิง กล่าวว่า อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพอากาศหนาวเย็นทั้งปี และจะหนาวเย็นมากในช่วงฤดูหนาว มีโครงการพระราชดำริในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่จะปลูกผักผลไม้เมืองหนาว ที่ขึ้นชื่ออย่างมาก คือ สตรอเบอร์รี่ ซึ่งอำเภอสะเมิงเป็นพื้นที่ที่ปลูกสตรอเบอร์รี่มากที่สุดในประเทศไทย ขณะนี้อยู่ในช่วงปลายฝนเกษตรกรเริ่มทำแปลงปลูกสตรอเบอร์รี่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นอกจาก ผลผลิตสตรอเบอร์รี่แล้ว ที่บ้านอมลอง ยังมีชื่อเสียงมากในการปลูกเก๊กฮวยและหญ้าหวาน ปลูกในพื้นที่กว่า 200 ไร่ นอกจากนี้ บ้านอมลองยังเป็นหมู่บ้านต้นแบบเชิงนิเวศตามโครงการยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย และปีนี้จะมีการจัดงานเทศกาลดอกเก๊กฮวย หญ้าหวาน บานที่อมลอง ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2557 และอีกงาน คือ งานสตรอเบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิง จะจัดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558
สำหรับหมู่บ้านต้นแบบเชิงนิเวศบ้านอมลอง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 25 หมู่บ้านต้นแบบใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ โดยหมู่บ้านอมลอง เป็นหมู่บ้านที่ได้รับความร่วมมือกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการมุ่งสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
 
1 ตุลาคม 2557 , 16:14 น. , อ่าน 1168  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่