ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เตรียมจัดโครงการปล่อยปลามหากุศล ออกพรรษาอิ่มบุญ

  
    ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จัดโครงการปล่อยปลามหากุศล “ออกพรรษาอิ่มบุญ ” เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 5 ตุลาคม 2557 นี้
ว่าที่ร้อยโทสมชาย ตากันทะ ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ที่วัดสวนดอกพระอารามหลวงว่า ชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดโครงการปล่อยปลามหากุศล “ออกพรรษาอิ่มบุญ ” เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 บริเวณท่าน้ำริมปิงพลาซ่า ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และทำบุญด้วยการปล่อยปลาในเทศกาลออกพรรษา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ เกิดความรัก สามัคคีของผู้ปกครอง ครู นักเรียน และศิษย์เก่า เป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และจะจัดหาทุนไว้สำหรับจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ของชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สำหรับพันธุ์ปลาที่นำไปปล่อยลงแม่น้ำปิงจำนวนกว่า 6 หมื่นตัว ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานประมงแม่โจ้ ในงานยังมีการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี และมีโรงทานแจกอาหารแก่ผู้ร่วมงานด้วย
 
1 ตุลาคม 2557 , 17:27 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่