ตลาดท่องเที่ยวพม่า เชียงใหม่ โตขึ้นอย่างมาก สายการบิน 3 สายการบินเปิดเส้นทางบินตรงเชียงใหม่

  
     ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ระบุ ตลาดท่องเที่ยวพม่า เชียงใหม่ โตขึ้นอย่างมาก สายการบิน 3 สายการบินเปิดเส้นทางบินตรงเชียงใหม่
นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่กล่าวว่า การเปิดเที่ยวบินตรงเชียงใหม่-ย่างกุ้งของสายการบิน Golden Myanmar Airlines หลังจากที่สายการบินแอร์บากัน ได้เปิดเที่ยวบินตรงเชียงใหม่-ย่างกุ้งและเชียงใหม่มัณฑะเลย์มาระยะหนึ่ง ประสบความสำเร็จอย่างมาก นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยสังเกตจากเดิมใช้เครื่องบินขนาดเล็กและได้เปลี่ยนเป็นเครื่องบินขนาดที่ใหญ่ขึ้น โดยพบว่าปัจจุบันชาวพม่าสนใจมาเที่ยวเชียงใหม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย มีแหล่งช็อปปิ้งที่ทันสมัย และยังมีสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยในอนาคตอันใกล้สายการบินบางกองแอร์เวย์จะเปิดเส้นทางบินตรง เชียงใหม่-ย่าง และเชียงใหม่-มัณฑะเลย์ แสดงให้เห็นถึงตลาดนักท่องเที่ยวพม่าที่โตขึ้นในระยะหลังนี้ และแสดงถึงศักยภาพของเชียงใหม่ที่รองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
สำหรับปี 2558 ตั้งเป้าว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางเข้ามาเชียงใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 โดยปัจจุบันมีเที่ยวบินตรงจากลาว 3 สายบิน พม่า 2 สายการบิน เมเลย์เซีย 1 สายการบินและสิงคโปร์ 2 สายการบิน และที่บินตรงจากประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียนอีกหลายสาย สำหรับการเตรียมพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเน้นตลาดอาเซียน 3 ประเทศคือ พม่า ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม
 
2 ตุลาคม 2557 , 11:16 น. , อ่าน 1142  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่