ชุมนุมเรียกร้องให้แก้ไขการจัดระเบียบการเดินรถสาธารณะ

  
     พ่อค้าแม่ค้าย่านตลาดวโรรสและผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ได้รับความเดือดร้อนจากการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวชุมนุมกันเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขการจัดระเบียบการเดินรถสาธารณะเป็นการเร่งด่วน
ที่บริเวณ ตรอกเหลาโจ๊ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ รวมทั้งกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าในตลาดวโรรส ได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแก้ไขการจัดระเบียบการเดินรถสาธารณะ ซึ่งแต่เดิมบังคับให้รถบริการสาธารณะจอดตามป้ายจอดต่างๆ ให้ปรับมาเป็นการเดินรถอย่างอิสระ นอกจากนี้ ยังได้มีการร้องขอให้เปิดจุดจอดรถบริการสาธารณะบริเวณตลาดวโรรส เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน โดยได้มีการติดป้ายร้องเรียนตามถนนตรอกเหลาโจ๊ว และล่ารายชื่อกว่า 300 คน เพื่อยื่นให้ คสช. เร่งแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วน
นายสมชาติ ล้อศรีเมฆ ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะสี่ล้อเหลืองสายแม่ริม กล่าวว่า แต่เดิม การตั้งจุดจอดรถที่บริเวณตลาดวโรรสมีมานานกว่า 40 ปี การจัดระเบียบในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ขับขี่รถโดยสารเป็นอย่างมาก เนื่องจากประชาชนใช้บริการรถโดยสารสาธารณะน้อยลง ทำให้รายได้ลดลงไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย จึงอยากให้มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อหาแนวทางการแก้ไข
ภายหลังได้มีการพูดคุยกัน พันเอกพสิษฐ์ มุขเพชร หัวหน้ากองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 33 ได้กล่าวว่า การจัดระเบียบขนส่งมวลชนครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามกฎระเบียบของระบบขนส่งมวลชนที่ได้มีการบังคับให้รถโดยสารสาธารณะที่วิ่งรับผู้โดยสารนอกเขตเมืองเชียงใหม่ จะต้องมีจุดจอดรถหรือสถานีลง บริเวณสถานีขนส่งช้างเผือก ถ้าหากมีการจัดตั้งจุดจอดกันเองที่บริเวณตลาดวโรรส ถือว่าทำผิดกฎระเบียบ อีกทั้งระบบขนส่งสาธารณะภายในเมืองเชียงใหม่ หรือรถสี่ล้อแดง มีมากถึง 2,485 คัน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอยู่แล้ว จึงอยากขอร้องให้กลุ่มผู้ประกอบการรถสาธารณะปฏิบัติตามกฎที่ตั้งไว้ และขอให้มีการถอดถอนป้ายร้องเรียนดังกล่าวออก จากนี้ เจ้าหน้าที่จะได้มีนัดประชุมคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาจจะมีการทำประชาพิจารณ์ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขต่อไป
 
2 ตุลาคม 2557 , 16:01 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่