รายงานพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม แห่งแรกในประเทศไทย

  
     รายงานพิเศษ ปตท.สผ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียมแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อเพิ่มบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านในการร่วมกันบุกเบิกและพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จัดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม(หลักสูตรนานาชาติ) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ณ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และศาสตราจารย์ ดร. วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยดำเนินการมากว่า 30 ปีแล้ว ที่ผ่านมาได้พัฒนาบุคลากรมาเรื่อยๆ แต่กิจการมีการขยายตัว สภาพทางธรณีของไทยมีความท้าทาย ต้องใช้บุคลากรมาก ขึ้น นอกจากนั้น ปตท.สผ. ยังพยายามจัดหาพลังงานให้มีความมั่นคงสำหรับประเทศในปริมาณที่มากขึ้น และต้องดำเนินธุรกิจในต่างประเทศด้วย ขณะนี้ดำเนินการสำรวจกว่า10 ประเทศ ซึ่งต้องพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มากขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ การสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียมมีความเสี่ยง ต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถ มีประสบการณ์มาก ที่ผ่านมาได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติทางธรณีวิทยา ในส่วนของธรณีฟิสิกส์ ครั้งนี้ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรนานาชาติ เริ่มรับนักศึกษาเป็นรุ่นแรกเข้าเรียนตั้งแต่สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ขณะนี้มีนักศึกษา 12 คน มีทั้งคนไทยและต่างประเทศ จะใช้เวลาศึกษาปีครึ่ง เรียนทั้งวิชาการและลงพื้นที่ปฏิบัติจริง มีการทำวิจัย และมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์มาสอนตลอดการศึกษา นับเป็นสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม แห่งเดียวในประเทศไทย
ในการนี้ ปตท.สผ. ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาในช่วง 5 ปีการศึกษาแรก ระหว่าง 2557- 2562 ประมาณ 176 ล้านบาท เพื่อให้มีบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมปิโตรเลียมของไทย และสามารถสำรวจค้นหาเพื่อเพิ่มผลผลิตปิโตรเลียม ซึ่งจะพัฒนาไปสู่การทำงานและการแข่งขันในระดับสากล เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีการเปิดสอนในหลักสูตรนี้โดยตรง
 
2 ตุลาคม 2557 , 16:08 น. , อ่าน 1162  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่