โครงการส่งเสริมการขายแพ็กเกจคุ้มแต๊ คุ้มว่า 999 บาท ราคาเดียว เที่ยว 3 ซู 1 มีประชาชนจองกว่าล้านบาท

  
     โครงการส่งเสริมการขายแพ็กเกจคุ้มแต๊ คุ้มว่า 999 บาท ราคาเดียว เที่ยว 3 ซู 1 สวน ได้รับเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ได้รับการจองจากประชาชนกว่าล้านบาท
ที่ห้องประชุมอาคารโสภณ ดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่ นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายกาญจน์ชัย แสนวงศ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ดร.ศราวุฒิ ศรีสกุน ผู้อำนวยการองค์การบริการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวพิธีปิดโครงการส่งเสริมการขายแพ็กเกจคุ้มแต๊ คุ้มว่า 999 บาท ราคาเดียว เที่ยว 3 ซู 1 สวน ซึ่งเป็นการผนึกกำลังระหว่างสวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ซูอควาเรียม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมีสายการบินบางกอกแอร์เวย์ร่วมกิจกรรมในโปรแกรม คุ้มปะล้ำ ปะเหลือ 4499 บาท เที่ยวสามซู หนึ่งสวน พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน -30 กันยายน 2557 โดยพบว่านักท่องเที่ยวให้ความสนใจ มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นกว่า 1200 แพกเกจ หรือคิดเป็นเงินมูลค่ากว่าล้านบาท นับเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชียงใหม่ช่วง Low Season ได้เป็นอย่างดี อีกทางหนึ่ง
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 เป็นประจำทุกปีช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนี้มีหลายหน่วยงานขานรับร่วมกิจกรรม ลดราคาค่าเข้าใช้บริการและสินค้า โดยปีหน้าจะจัดโครงการดังกล่าวอีกครั้งและจะทำการส่งเสริมการขายอย่างแพร่หลาย โดยปีนี้สายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้มอบรางวัลสำหรับผู้ที่โชคดีที่ร่วมกิจกรรมเป็นตั๋วเครื่องบิน 2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
 
2 ตุลาคม 2557 , 16:49 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่