สโมสรไลอ้อน 14 สโมสรจากจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันไลอ้อนสากล

  
     สโมสรไลอ้อน 14 สโมสรจากจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันไลอ้อนสากล เพื่อบริการแก่สาธารณะให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันไลอ้อนสากลบริการ ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสโมสรไลอ้อนสากลจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน 14 สโมสรได้ร่วมกันจัดงานดังกล่าวเพื่อรำลึกถึงวันสถาปนาสมาคมสโมสรไลอ้อนสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 8 ตุลาคมของทุกปี โดยจะจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสด้านต่าง ๆ โดยได้จัดกิจกรรมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค บริการตรวจสุขภาพ มอบแว่นสายตา มอบทุนการศึกษา และจักรยาน การสอนอาชีพระยะสั้น แจกกล้าพันธุ์ไม้ เป็นต้น มีประชาชนร่วมงานจำนวนมาก นับเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอย่างแท้จริง
สมาคมสโมสรไลออนส์สากล ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2460 โดย นาย เมลวิน โจนส์ นักธุรกิจประกันชีวิตชาวอเมริกัน แห่งนครชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ได้เป็นผู้ริเริ่มชักชวนสโมสรนักธุรกิจอื่น ๆ ในนครชิคาโก และ เมืองใกล้เคียงให้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมสโมสร โดยมีอุดมการณ์ร่วมกันที่จะทำประโยชน์ให้สังคมให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ หรือ ผู้ด้อยโชควาสนากว่าตน โดยไม่หวังผลประโยชน์อื่นใดตอบแทน และ ไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา กับไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมือง ปัจจุบันก่อตั้งมาแล้ว 97 ปี มีสมาชิกกว่าล้าน 4 แสนคนทั่วโลกใน 208 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย มีอุดมการณ์คือ We Serve หรือเราบริการ โดยปีนี้มีคำขวัญว่า สร้างความภูมิใจให้แข็งแกร่ง
 
4 ตุลาคม 2557 , 11:18 น. , อ่าน 1144  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่