บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนผ่านธนาคารพาณิชย์

  
     บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนผ่านธนาคารพาณิชย์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขยายฐานการลงทุนในภาคเหนือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย ร่วมจัดโครงการส่งเสริมช่องทางการลงทุนผ่านธนาคารพาณิชย์ ขยายฐานผู้ลงทุน ภายใต้กิจกรรม “KTB Group & SET Investment Fair” ครบเครื่องสัมมนา พร้อมบริการความรู้เรื่องการลงทุน หุ้น อนุพันธ์ กองทุนรวม ณ โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและมีอัตราการเติบโต ผู้ลงทุนมีศักยภาพโดดเด่น และมีคุณภาพ มีการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จำนวนผู้ลงทุนในกองทุนรวมจากภูมิภาคมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลงทุนในกองทุนรวมถือเป็นการบริหารเงินออมอีกรูปแบบหนึ่งที่มีผลตอบแทนที่ดี เพื่อเป็นช่องทางและโอกาสของผู้ลงทุนภาคเหนือ ทดแทนการฝากออมทรัพย์อย่างเดียว ซึ่งผลตอบแทนต่ำ ส่วนการลงทุนมีหลายรูปแบบ ทั้งแบบไม่เสียภาษี แบบที่บริษัทดูแลการลงทุนให้หรือ KTAM ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท หรือหากสนใจจะศึกษาลงทุนเองก็เลือก KT ZMICO ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 1000 บาท ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำการลงทุนให้
กิจกรรมในงานมีการเสวนาเรื่อง จัดพอร์ตแกร่ง ส่องเศรษฐกิจ พิชิตการลงทุน การสัมมนาหัวข้อ เลือกหุ้นเด่น เน้นพื้นฐาน อ่านเทคนิค โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนั้นยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อการลงทุน มีผู้สนใจร่วมงานจำนวนมาก
 
4 ตุลาคม 2557 , 13:00 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่