ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรเที่ยงคืน เนื่องในวันเป็งปุ๊ดที่วัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่

  
     ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรเที่ยงคืน เนื่องในวันเป็งปุ๊ดที่วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระอุปคุต โดยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้
นางขนิษฐา ศรีรัตน์ ประธานชมรมรักษ์เป็งปุ๊ดเปิดเผยว่า พระประชานาถมุนี เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ดำเนินการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเป็งปุ๊ด ในคืนวันอังคารที่ 14 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป ณ ถนนเชียงใหม่-ลำปาง หน้าสถานีตำรวจทางหลวงเชียงใหม่ ปากทางเข้าวัดดอนจั่น โดยจะมีพระสงฆ์-สามเณรออกบิณบาตรตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันพุธที่ 14 มกราคม 2557 ซึ่งการตักบาตรเป็งปุ๊ดนี้พุทธศาสนิกชนในพม่าและชาวไทยในภาคเหนือ ได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่โบราณ โดยมีตำนานความเชื่อว่าในสมัยโบราณในช่วงหลังเที่ยงคืนพระอุปคุต ซึ่งเป็นพระภิกษุที่มีอิทธิฤทธิ์และเมตตาธรรมสูงส่งกว่าพระอรหันต์องค์อื่น สามารถปราบมารอภิบาลพระพุทธศาสนา ให้โชคให้ลาภ พระอุปคุตเกิดหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วกว่า 200 ปี เมื่อสำเร็จพระอรหันต์ ได้ลงไปจำศีลภาวนาอยู่ที่สะดือทะเล ในรอบหนึ่งปี จะขึ้นมาโปรดชาวเมืองก่อนเวลารุ่งอรุณ ตามประเพณีของชาวพม่าจะตื่นตั้งแต่ตอนดึกเพื่อเตรียมอาหารไว้ใส่บาตรพระอุปคุต ตามคติความเชื่อที่ว่า หากผู้ใดทำบุญตักบาตรกับพระอุปคุตแล้วจะได้บุญใหญ่หลวง เกิดโชคลาภ ขจัดเภทภัยร้ายทั้งปวง และเกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิต โดยปี 2557 มีวันพระขึ้น 15 ค่ำที่ตรงกับวันพุธ เพียงสองวันเท่านั้น คือวันพุธที่ 1 มกราคม 2557 และวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 หากพลาดปีนี้แล้วต้องรอในปีหน้า ซึ่งจะมีเพียงไม่กี่วันเท่านั้นในรอบปี
 
4 ตุลาคม 2557 , 14:08 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่