เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีตักบาตรเทโวโรหนะ

  
    เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีตักบาตรเทโวโรหนะ เนื่องในวันออกพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ 9 ตุลาคมนี้
นายยงยุทธ คุณรา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่เหียะ เปิดเผยว่าเทศเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ คณะสงฆ์ตำบลแม่เหียะ สภาวัฒนธรรมตำบลแม่เหียะ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การเครือข่ายชุมชน จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00 น. -09.00 น. ณ บริเวณลานหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองแม่เหียะ และจังหวัดเชียงใหม่ โดยพิธีตักบาตรเทโวโรหนะได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 99รูปมาร่วมพิธี
การตักบาตรเทโว คือการทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชน ว่าเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฏกโปรดพุทธมารดา อยู่พรรษาหนึ่ง เมื่อถึงวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 จึงเสด็จลงมาประทับที่เมืองสังกัสสะ ประชาชนพากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทำบุญตักบาตรกันอย่างเนืองแน่น เนื่องจากเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยประชาชนจะนิยมตักบาตรทำบุญ ถวายทาน รักษาศีล ตักบาตรเทโวของแต่ละวัดและแต่ละภาคจะแตกต่างกันออกไป และมีหลายวัดที่จำลองเหตุการณ์พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึง โดยตักบาตรพระสงฆ์บิณบาตรจากยอดเขา เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง เป็นต้น
 
4 ตุลาคม 2557 , 15:16 น. , อ่าน 1288  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่