มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมจัดงานวันครูโลก

  
     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมจัดงานวันครูโลก เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสัญญาณถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานวันครูโลก ที่จัดขึ้น ณ หอประชุมคุรุสภา ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน และร่วมต้อนรับตัวแทนจากประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานขึ้น ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีการจัดงานตลอดทั้งวันเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ประกอบอาชีพครู มีการบรรยาย เรื่อง แนวคิดการประยุกต์ใช้ Construction ในการจัดการเรียนรู้ การบรรยายเรื่อง การใช้เครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้และการอภิปรายผลการนำ Construction ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการสังเคราะห์และรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ของครูโลกและสถานการณ์ทางการศึกษา
 
5 ตุลาคม 2557 , 13:23 น. , อ่าน 1263  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่