ภาคีด้านพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานบุญหลายงานช่วงออกพรรษา ปี 2557 นี้

  
     ภาคีด้านพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานบุญหลายงานช่วงออกพรรษา ปี 2557 นี้ โดยเฉพาะงานใหญ่ที่สุดงานหนึ่ง คือ งานบุพเปตพลี ตานก๋วยสลากหลวง ที่มีการนิมนต์พระภิกษุสามเณรกว่า 300 รูปจาก 134 วัดมาร่วมงาน
ภาคีด้านพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานสำคัญหลายงานระหว่าง วันที่ 7-9 ตุลาคม 2557 และกำหนดจัดในหลายวัด เริ่มที่การทำบุญตักบาตรวันเป็งปุ๊ดที่ชาวภาคเหนือนิยมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งตอนเที่ยงคืนของวันอังคารต่อกับวันใหม่ของวันพุธขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งปีนี้มีวันเป็งปุ๊ดมี 2 ครั้ง ครั้งแรกตรงกับวันออกพรรษาปีนี้ และครั้งต่อไปตรงกับวันที่ 8 ตุลาคม 2557 โดยกำหนดจัดขึ้นหลายแห่ง ได้แก่ วัดอุปคุต วัดสวนดอกพระอารามหลวง วัดล่ามช้างและกลุ่มวัดในคูเมืองเชียงใหม่ วัดดอนจั่น วัดศรีดอนมูล วัดพระนอนแม่ปูคา วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว วัดทุ่งเสี้ยวนวรัฐ เป็นต้น
ส่วนในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 วันออกพรรษา ตามปกติพุทธศาสนิกชนชาวภาคเหนือนิยมไปทำบุญตามวัดใกล้บ้าน ถวายทานเพื่อเป็นอานิสงส์พรรษาเป็นประจำอยู่แล้ว วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 จะเป็นวันตักบาตรเวโวโรหณะ ปีนี้มีการจัดงานหลายแห่ง ทั้งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วัดฝายหินลงมาถึงวงเวียนหอนาฬิกา วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง วัดสันป่าแดง อำเภอสันกำแพง และที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ นอกจากนี้ พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 จะได้ร่วมกับนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานบุพเปตพลี ตานก๋วยสลากหลวง พร้อมพิธีสักการพระเจ้าเปิดโลก ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา มีการนิมนต์พระภิกษุสามเณรกว่า 300 รูปจาก 134 วัดมาร่วมงาน ถือเป็นงานใหญ่ที่สุดอีกงานหนึ่ง
 
5 ตุลาคม 2557 , 13:24 น. , อ่าน 1165  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่