กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีต่อรักษาการผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 คนใหม่

  
    กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีต่อรักษาการผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 คนใหม่ พร้อมประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน โดยมีข้อกังวลเกรงคนไทยจะไปสนับสนุนกลุ่มไอเอส.
นายอะคิฮิโกะ ฟุจิอิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับ พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ณ ห้องรับรองสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อประสานการทำงานร่วมกัน ซึ่งปีหนึ่ง ๆ มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่จำนวนมาก ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นพำนักระยะยาวในเชียงใหม่มากกว่า 3 พันคน ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีหลายครั้ง เช่น รำวงบงโอโดริ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยตำรวจภูธรภาค 5 และตำรวจในพื้นที่ได้ดูแลความสงบเรียบร้อยและ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งนัก
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ได้กล่าวแสดงความกังวลว่า ในประเทศไทยมีประชาชนในร่วมกับกลุ่ม ไอเอส.ซึ่งเป็นมุสลิมหัวรุนแรงหรือไม่ ซึ่งรักษาการผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวว่า ภาคเหนือไม่น่าเป็นห่วง และไม่น่าจะมีคนไทยไปให้การสนับสนุนกลุ่มไอเอส.แต่อย่างใด โดยรักษาการผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้ขอความร่วมมือกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บริเวณบ้านพักซึ่งอยู่ในซอยลึก เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น ขณะที่ตำรวจก็จะเพิ่มความถี่เข้าไปตรวจและในอนาคตจะมีการเชื่อมโยงสัญญาณกล้องวงจรปิดมาที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 ด้วย
 
6 ตุลาคม 2557 , 16:16 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่