กรมการค้าภายใน จัดงาน ธงฟ้าราคาประหยัด กระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมการค้าภายใน จัดงาน ธงฟ้าราคาประหยัด กระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค จังหวัดเชียงใหม่ ระดมผู้ประกอบการสินค้าอุปโภคบริโภค 300 ร้าน มาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดเพื่อลดค่าครองชีพประชาชน
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน “ธงฟ้าราคาประหยัด กระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค จังหวัดเชียงใหม่” ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าครองชีพจากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาต่ำกว่าท้องตลาด เพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้ประชาชน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกร เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มการผลิตและการจัดงานให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้วยการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภค บริโภคในชีวิตประจำวันในราคาประหยัด การดำเนินโครงการธงฟ้าราคาประหยัด เป็นอีกโครงการที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพของประชาชนได้
ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าประมาณ 300 คูหา เป็นสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภคราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-40 มีช่วงนาทีทอง ไข่ไก่ลดเหลือถาดละ 70 บาท จาก 100 บาท น้ำมันพืชลดเหลือขวดละ 28 บาท จาก 42 บาท น้ำตาลทรายขาวลดเหลือ 17 บาท จาก 24 บาท นอกจากนี้ ยังมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอดการจัดงาน ได้แก่ พลพล ปีเตอร์ โมดิฟาย โจนัส บัวกมลทิพย์ และแพรวา พัชรี
 
6 ตุลาคม 2557 , 17:29 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่