เทศบาลนครเชียงใหม่ ปฏิเสธแนวคิดการทดลองเก็บค่าผ่านทางจากรถยนต์ส่วนตัวที่เข้าไปใช้ถนนนิมมานเหมินทร์

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ ปฏิเสธแนวคิดการทดลองเก็บค่าผ่านทางจากรถยนต์ส่วนตัวที่เข้าไปใช้ถนนนิมมานเหมินทร์ หลังข้อมูลดังกล่าวปรากฏในเว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า จะทดลองใช้ระบบดังกล่าวเลียนแบบประเทศอังกฤษ
ข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เตรียมที่จะนำแนวคิดเก็บค่าผ่านทางจากรถยนต์ส่วนตัวแบบประเทศอังกฤษ มาทดลองใช้กับถนนนิมมานเหมินทร์ ซึ่งเป็นย่านท่องเที่ยวและจับจ่ายชื่อดังของเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร เริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ จากการสอบถามเรื่องแนวความคิดดังกล่าวไปยังชมรมชาวนิมมานเหมินทร์ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของผู้ที่อยู่อาศัยในย่านถนนดังกล่าว เบื้องต้นได้รับคำตอบว่า ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดนี้ และมีความเห็นว่าแนวคิดนี้ไม่น่าจะเป็นความจริง อย่างไรก็ตามหากเป็นแนวคิดที่จะมีการนำมาทดลองใช้จริงก็เชื่อว่า จะประสบความล้มเหลวในที่สุด ด้วยเหตุผลสำคัญที่ว่าเป็นการดำเนินการที่ปราศจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์ ผู้อยู่อาศัยย่านนิมมานเหมินทร์ กล่าวว่า ไม่เคยทราบเรื่องเกี่ยวกับแนวความคิดนี้มาก่อน แต่ทั้งนี้โดยส่วนตัวเห็นว่าไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมหากจะมีการดำเนินการดังกล่าว โดยที่ยังขาดการศึกษาและวางแผนที่ดี เนื่องจากจะดำเนินการให้ได้ผลในการแก้ไขปัญหานั้น จำเป็นจะต้องทำในลักษณะที่เป็นการกำหนดพื้นที่และต้องมีระบบที่เอื้อกัน เช่น การมีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพมารองรับ เป็นต้น ไม่เช่นนั้นแล้วจะกลายเป็นการสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาอีก
ด้านนายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ระบุว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ ยังไม่เคยมีแนวความคิดดังกล่าว และพื้นที่ของถนนนิมมานเหมินทร์นั้น ไม่ได้อยู่ในอำนาจความรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ แต่เป็นของกรมทางหลวง ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งตรวจสอบว่าเว็บไซต์ที่มีการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวไปนำข้อมูลมาจากแหล่งใด
 
7 ตุลาคม 2557 , 10:59 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่