จังหวัดเชียงใหม่เร่งสำรวจความต้องการผ้าห่ม อุปกรณ์กันหนาว รองรับสถานการณ์ภัยหนาวที่กำลังจะเริ่มขึ้น

  
    จังหวัดเชียงใหม่เร่งสำรวจความต้องการผ้าห่ม อุปกรณ์กันหนาว รองรับสถานการณ์ภัยหนาวที่กำลังจะเริ่มขึ้น ขณะที่ความกดอากาศสูงระลอกแรกแผ่อิทธิพลมาแล้ว
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงสถานการณ์ภัยหนาวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ปีนี้ฤดูหนาวจะมาเร็วกว่าทุกปี โดยพบว่าตามยอดดอย ป่าเขา เริ่มมีภัยหนาวเกิดขึ้นแล้ว ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการไปยังนายอำเภอทุกอำเภอให้เร่งสำรวจความต้องการผ้าห่ม อุปกรณ์กันหนาวเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือราษฎรที่จะประสบภัยช่วงเดือนตุลาคมถึง กุมภาพันธ์ โดยจะสำรวจความต้องการผ้าห่มนวม ผ้าห่มไหมพรม และเสื้อกันหนาว มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้สูงอายุ คนพิการทุพพลภาพ เด็กไร้ผู้อุปการะ ผู้มีรายได้น้อย และประสบความเดือดร้อนก่อน โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือสั่งการให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจและรายงานจังหวัดภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 นี้ ซึ่งขณะนี้ความกดอากาศสูงระลอกแรกได้แผ่อิทธิพลมาแล้ว ส่งผลให้อุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ตามยอดดอยอุณหภูมิ 10-17 องศาเซลเซียส
ปีที่ผ่านมามีการสำรวจความต้องการใช้เครื่องกันหนาวกว่า 3 แสนผืน แต่งบจังหวัดจัดซื้อได้เพียงกว่า 7 หมื่นผืน เท่านั้น สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์กันหนาว สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ 053-221470
 
7 ตุลาคม 2557 , 16:12 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่