การสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

  
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำชัด จังหวัดเชียงใหม่ มีการใช้พลังงานลำดับต้นๆ ของประเทศ เตรียมสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ รองรับการจัดการขยะแบบยั่งยืนและเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โครงการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานกับภาคเอกชน กิจกรรม Best Practice การลดต้นทุนพลังงานของสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ โดยศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน – หอการค้าไทย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการใช้พลังงานสูงมาก เนื่องจาก มีประชากร ส่วนราชการและเอกชนจำนวนมาก ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 33 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จะจัดสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะบริเวณห้วยตึงเฒ่า เพื่อจัดการขยะ 200 – 300 ตัน/วันของจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นการเดินหน้าจัดการปัญหาขยะที่ยั่งยืนและยังได้พลังงานไว้ใช้ประโยชน์ด้วย
ภายในงานมีการบรรยายเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นแนวทางลดต้นทุนในสถานประกอบการ การเสวนา Best Practice ที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน และลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยว
 
7 ตุลาคม 2557 , 16:28 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่