TCDC เตรียมจัดงานเทศกาลออกแบบ Chiang Mai Design Week 2014

  
     ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC เตรียมจัดงานเทศกาลออกแบบ Chiang Mai Design Week 2014 ภายใต้แนวคิด Born Creative ระหว่างวันที่ 6-14 ธันวาคม 2557
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ ไล่ศรัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC และตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวงานเทศกาลออกแบบ Chiang Mai Design Week 2014 ภายใต้แนวคิด Born Creative ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 6-14 ธันวาคม 2557 เพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงศักยภาพนักออกแบบและนักสร้างสรรค์สู่โอกาสในตลาดดีไซน์สากล รวมพลกว่า 100 แบรนด์ท้องถิ่น 56 โชว์เคส 26 เวอร์คชอป 25 งานบรรยาย นับเป็นการสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่า เชื่อมต่อองค์ความรู้ ทักษะฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ การพัฒนาคุณภาพวัสดุ การตลาด และภาพลักษณ์ เพื่อผลักดันให้เชียงใหม่พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพสูง และตอบสนองตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีมากกว่าปีละ 2 ล้านคน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพ มีต้นทุนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและทักษะฝีมือพื้นถิ่น เมื่อผนวกกับความคิดสร้างสรรค์จะเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเมืองตามแนวทางของเมืองสร้างสรรค์ได้ต่อไป
สำหรับงานดังกล่าวแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน คือ Design Showcase การแสดงพลังสร้างสรรค์ผ่านผลงานคอลเล็กชั่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานนี้ Creative Space Workshop เปิดโอกาสให้ชาวเชียงใหม่ได้สร้างสรรค์ผลงานชั้นเยี่ยมกับนักออกแบบ สตูดิโอและนักการตลาดมือทอง City Installations & Tour พาเหรดกิจกรรมผสานทุกศาสตร์แห่งงานออกแบบสู่ผลงานระดับสากล Business Programs เปิดเวทีเจรจา สร้างเครือข่ายธุรกิจ และCreative Dialogue เวทีรวบรวมเหล่านักคิด นักเขียน นักสร้างสรรค์ นักออกแบบ และผู้ประกอบการจากหลากหลายสาขาอาชีพให้ได้พบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างกัน
 
7 ตุลาคม 2557 , 17:09 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่