จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันปิยมหาราช

  
     ประชาชนหลายพันคนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานวันปิยมหาราชราชและร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่วัดดอนจั่นและมีการนำดอกกุหลาบสีชมพู และสีแดงนับแสนดอกมาตกแต่งถวายสมเด็จพ่อ
ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และยังมีอีกหลายพื้นที่จัดพิธีดังกล่าวด้วยเช่นกัน เช่นที่วัดดอนจั่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ ภายในวัดมีศาลสมเด็จพ่อ ร.5 ซึ่งเป็นศาลที่ประดิษฐานพระราชานุสารีย์องค์สมเด็จพระปิยะมหาราช ที่ประชาชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือและมากราบสักการะขอพรกันจากทั่วประเทศ มีการจัดงานเป็นประจำทุกปีในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ปีนี้ ช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรข้างสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ช่วงสายมีพิธีสืบชะตาหลวงกับผู้เข้าร่วมงาน ภายในวัดดอนจั่นมีประชาชนนำดอกกุหลาบสีชมพูและสีแดงมาตกแต่งทั่วทั้งวัด ส่วนบริเวณศาลและภายในศาลสมเด็จพ่อ ร.5 ได้ถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามด้วยดอกกุหลาบนับแสนดอก ที่ประชาชนนำมากราบสักการะกันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดและประชาชนจำนวนมากยังเดินทางมาจากทั่วสารทิศเพื่อมากราบสักการะขอพรจากสมเด็จพ่อ ร.5 ตลอดทั้งวัน
 
23 ตุลาคม 2557 , 14:44 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่