มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2557

  
     ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2557 เน้นเข้มงวดบังคับใช้กฎหมาย
นางวาสนา วปินานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2557 ใช้ชื่อว่า ลอยกระทงปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุ จะดำเนินการระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 มีมาตรการให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ได้แก่ มาตรการป้องกันโดยเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัด แซงในที่คับขัน เมาสุรา ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ การควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยระวังอุบัติเหตุทางถนนและอันตรายจากการจุดพลุหรือดอกไม้เพลิง มาตรการที่ 2 การปรับภูมิทัศน์ของเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัย แก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายต่างๆ จะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อให้ประชาชนระมัดระวัง และจะมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เพื่อซักซ้อม ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2557
สำหรับเทศกาลลอยกระทงเชียงใหม่ หรือ ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ปี 2557 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2557 โดยจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น ประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประกวดกระทงเล็ก ประกวดเทพี-เทพบุตร ยี่เป็ง และการเปิดงานประติมากรรมโคมไฟยี่เป็ง 7 จุดทั่วเมืองเชียงใหม่
 
23 ตุลาคม 2557 , 17:14 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่