รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ คว้า 3 รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

  
     โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชนะเลิศ คะแนนนำอันดับ 1 ของประเทศไทย การแข่งขันแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 รับรองความเชี่ยวชาญ ทักษะความสามารถ ของทีมแพทย์ พยาบาลห้องฉุกเฉิน ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะวิกฤต
ทีมแพทย์ พยาบาลภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชนะเลิศ 3 รางวัล การแข่งขัน Thailand Emergency Medicine Award ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมอาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ โดยหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ การทำงานเป็นทีมในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านทั่วประเทศ โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 14 ทีมจากทั่วประเทศ จำลองการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินเสมือนจริงภายในเวลา 10 นาที ซึ่งจะเห็นแนวคิดและลักษณะการทำงานของทีมแพทย์พยาบาล การพัฒนาการด้านความรู้ ด้านการจัดการในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น การช่วยเหลือผู้ป่วยที่รับสารพิษ ได้รับอันตรายจากสิ่งแวดล้อม หรือผู้ป่วยที่ต้องปั๊มหัวใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมทั้งการทำคลอด ตลอดจนการตรวจผู้ป่วยอีโบล่า วิธีการป้องกันตัว การเตรียมพร้อมในสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่เครื่องบินตก เป็นต้น โดยปีนี้เป็นเป็นปีแรกที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล คือ การชะล้างสารพิษกรณีผู้ป่วยติดเชื้ออีโบล่า , การช่วยชีวิตผู้ป่วยบาดเจ็บแบบขั้นสูง และ การช่วยชีวิตทารกแรกเกิด โดยมีอาจารย์ นายแพทย์บวร วิทยชำนาญกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และอาจารย์แพทย์ผู้ฝึกสอนทีม
 
25 ตุลาคม 2557 , 16:54 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่