ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีจุดประทีปลอยโคมถวายเป็นพุทธบูชา

  
     ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีจุดประทีปลอยโคมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลลอยกระทง หรือยี่เป็งเชียงใหม่
ธุดงคสถานล้านนา จัดงานบุญทอดกฐินล้านนาสามัคคี และพิธีจุดประทีปลอยโคมถวายพุทธบูชา เพื่อเฉลิมฉลองการทอดกฐินล้านนาสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2557 โดยได้จัดพิธีลอยโคมเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ นอกจากผู้ปฏิบัติธรรมแล้ว ยังมีประชาชนและนักท่องเที่ยวไปร่วมงานจำนวนมาก เนื่องจากภาพลอยโคมที่ธุดงคสถานล้านนาจะมีโคมนับหมื่นดวง ที่พร้อมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นทะเลโคมไฟ เป็นภาพแห่งความประทับใจที่นักถ่ายภาพจากทุกมุมโลกต่างตั้งตารอทุกปี
ประเพณีลอยโคมของชาวล้านนา เชื่อกันว่าลอยไปเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ตามความเชื่อของชาวล้านนา ที่นิยมลอยโคมในช่วงเทศกาลยี่เป็ง แต่ปัจจุบันมีการร้องเรียนจากสายการบินต่างๆ ว่าโคมไฟที่ลอยไปบนท้องฟ้าอาจจะเป็นอันตรายต่ออากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานทีเกี่ยวข้องจึงได้ออกมาตรการควบคุม หากจะลอยโคมจะต้องแจ้งต่อท่าอากาศยาน ขณะที่อากาศยานเองก็ได้ปรับเปลี่ยนเวลาบินในช่วงเทศกาลลอยกระทงด้วย ขณะเดียวกันโคมที่ลอยก็ต้องได้มาตรฐานเพื่อป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยอันอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งโคมที่ธุดงคสถานล้านนาเป็นโคมที่ได้มาตรฐาน ที่เรียกว่าโคมธรรมชัย
 
25 ตุลาคม 2557 , 17:52 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่