เกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งจากอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เข้ายื่นหนังสือ กรณีบริษัทผู้รับซื้อมันฝรั่งรายใหญ่ลดจำนวนการรับซื้อ

  
     เกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งจากอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรม กรณีบริษัทผู้รับซื้อมันฝรั่งรายใหญ่ลดจำนวนการรับซื้อและมีข้อมูลว่าสั่งนำเข้ามันฝรั่งจากต่างประเทศ
ตัวแทนเกษตรกรเครือข่ายผู้ปลูกมันฝรั่งจากตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ และตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายอินทร โปทาเจริญ ประธานสหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่ง รวมตัวที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีบริษัทเอกชนที่เคยรับซื้อมันฝรั่งที่ปลูกนอกระบบ โดยขอให้รับซื้อผลผลิตของเกษตรกรตามแผนเดิมที่บริษัทและเกษตรกรได้เตรียมการไว้แล้ว เนื่องจากเกษตรกรเคยปลูกส่งขายบริษัทกว่า 30 ปี ในเนื้อที่กว่า 3 พันไร่ ผลผลิตปีละกว่า 8 ล้านกิโลกรัม โดยเป็นพื้นที่ในระบบที่บริษัทส่งเสริมกว่าพันไร่และที่เหลือเป็นพื้นที่ปลูกมันนอกระบบหรือ OPM ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทรับซื้อทั้งหมด แต่ปีนี้บริษัทได้ประชุมลูกไร่ ว่าจะซื้อเฉพาะในระบบและซื้อในปริมาณน้อยกว่าเดิม เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี ขายผลผลิตไม่ออก ขณะที่เกษตรกรเก็บหัวพันธุ์ไว้แล้วกว่า 8 แสนกิโลกรัม ขณะที่มีข้อมูลว่าบริษัทได้ขออนุมัตินำเข้ามันฝรั่งจากต่างประเทศปีนี้กว่า 1,300 ตัน จึงขอให้บริษัทลดการนำเข้ามันฝรั่งจากต่างประเทศลง เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกร
ในการนี้ นายนาวิน สินธุสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มารับเรื่องและรับที่จะตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและเจรจาขอกับทางบริษัทให้รับซื้อผลผลิตมันฝรั่งจากเกษตรกรต่อไป ซึ่งผลเป็นประการใดจะแจ้งให้เกษตรกรทราบอีกครั้ง ราคารับซื้อตามราคาประกันกิโลกรัมละ 13 บาท ขณะที่ราคารับซื้อมันฝรั่งจากต่างประเทศจะแพงกว่ามันฝรั่งจากไทยกิโลกรัมละ 16-17 บาท
 
27 ตุลาคม 2557 , 12:38 น. , อ่าน 1158  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่