แม่โจ้โพลล์ เผยผลสำรวจประชาชนในหัวข้อ คนเชียงใหม่กับเทศกาลกินเจ ปี 57

  
     แม่โจ้โพลล์ เผยผลสำรวจประชาชนในหัวข้อ คนเชียงใหม่กับเทศกาลกินเจ ปี 57 พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า เทศกาลกินเจไม่มีผลต่อปริมาณและราคาการขาย ส่วนผู้บริโภค มีความเห็นว่า บริโภคเจนอกบ้านสะดวกกว่าทำรับประทานเอง
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือ แม่โจ้ โพลล์ ได้สำรวจความคิดเห็นในหัวข้อ “คนเชียงใหม่กับเทศกาลกินเจ ปี 57” ผลการสอบถามกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าผู้ขายผักและผลไม้ ส่วนใหญ่พบว่า เทศกาลกินเจไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าที่ตนขาย ไม่ส่งผลต่อปริมาณการขายสินค้าของตน ในส่วนของผู้ขายเนื้อสัตว์ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เทศกาลกินเจไม่ส่งผลต่อปริมาณการค้าขายสินค้าของตน
จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภค พบว่า ส่วนใหญ่จะบริโภคอาหารเจนอกบ้าน คาดการณ์ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 57.45 บาท/มื้อ โดยจะมีการออกไปรับประทานอาหารเจตามร้านอาหารต่างๆ บริโภคอาหารเจสำเร็จรูปจากร้านสะดวกซื้อ/ห้างสรรพสินค้า และออกไปรับประทานอาหารเจจากศาลเจ้า/โรงทาน (โรงเจ) ตามลำดับ โดยให้เหตุผลว่า สะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการประกอบอาหาร และมีอาหารให้เลือกหลากหลาย มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะประกอบอาหารเจเพื่อรับประทานเองที่บ้าน เมื่อสอบถามถึงผลกระทบของเทศกาลกินเจที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าเกษตรแต่ละประเภท ส่วนใหญ่เห็นว่า เทศกาลกินเจส่งผลให้ราคาผักเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก ความต้องการผักมีมากขึ้น และพ่อค้าบางรายฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับสินค้าประเภทผลไม้ ส่วนสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าเทศกาลกาลกินเจจะไม่ส่งผลทำให้ราคาสินค้าประเภทเนื้อสัตว์มีการเปลี่ยนแปลง
 
27 ตุลาคม 2557 , 15:56 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่