สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดเส้นทางบินใหม่จากเชียงใหม่ต้อนรับ AEC

  
     สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดเส้นทางบินใหม่จากเชียงใหม่ต้อนรับ AEC สร้างศูนย์กลางการบินจากเชียงใหม่สู่ภูเก็ต อุดรธานีและสหภาพเมียนมาร์ เริ่มบิน 26 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
นางอาริกา ปราสาททองโอสถ รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส์ เปิดให้บริการเที่ยวบินเส้นทางใหม่ 4 เส้นทาง เชียงใหม่-อุดรธานี เชียงใหม่-ภูเก็ต เชียงใหม่-ย่างกุ้ง และเชียงใหม่-มัณฑะเลย์ เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางการบินที่สำคัญของบางกอกแอร์เวย์ส เนื่องจากเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของภาคเหนือ และยังเป็นประตูสู่หลายประเทศในภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งมีการลงทุนของภาคบริการอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน และเมื่อเร็วๆ นี้ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้เปิดตัวแคมเปญ Bike On Board เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้ผู้โดยสารสามารถนำจักรยานขึ้นเครื่องได้คนละ 1 คัน นอกเหนือจากสัมภาระโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมาถึง 29 มีนาคม 2558 ในทุกเส้นทางบิน
สำหรับ ราคาเว็บโปรโมชั่นเส้นทางเชียงใหม่-ภูเก็ต เที่ยวเดียวเริ่มต้นที่ 2,290 บาท เส้นทางเชียงใหม่-อุดรธานี เที่ยวเดียวเริ่มต้นที่ 1,590 บาท เส้นทางเชียงใหม่-ย่างกุ้ง เที่ยวเดียวเริ่มต้นที่ 1,245 บาท และเส้นทางเชียงใหม่-มัณฑะเลย์ เที่ยวเดียวเริ่มต้นที่ 1,445 บาท (ไม่รวมค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน) ผู้โดยสารสามารถจองผ่านตัวแทนจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หรือที่ www.bangkokair.com หรือ Call Center โทร 1771 ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับเส้นทางบิน เชียงใหม่-ภูเก็ต มี 1 เที่ยวบิน/วัน เชียงใหม่-อุดรธานี มี 2 เที่ยวบิน/วัน เชียงใหม่-มัณฑะเลย์ มี 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ เริ่มบินตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป และเชียงใหม่-ย่างกุ้ง มี 4 เที่ยวบิน/สัปดาห์ เริ่มบินตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
 
27 ตุลาคม 2557 , 19:31 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่