โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องละหมาด ที่สวนสัตว์เชียงใหม่

  
     โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องละหมาด ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ รองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม รองรับประชาคมอาเซียน
ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ นายสัตวแพทย์กาญจน์ชัย แสนวงค์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ เชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบอาคารละหมาดจากนายแพทย์ ธวัชชัย ตัณสถิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดทำห้องละหมาด เพื่อให้คนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่มาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้มีสถานที่สำหรับประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิม และทำพิธีละหมาด โดยอาคารละหมาดจะตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่ ในการนี้นายกวินธร วงค์ลือเกียรติ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกอบพิธีละหมาดเป็นปฐมฤกษ์ ซึ่งนับจากนี้ต่อไป นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมจะสามารถใช้สถานที่ดังกล่าวเพื่อประกอบพิธีละหมาด หรือประกอบศาสนกิจได้ อันเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มชาวมุสลิมและรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ที่จะมีนักท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียนเดินทางมา และหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวสำคัญและเป็นกลุ่มใหญ่คือนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม ที่มีความจำเป็นต้องใช้ห้องละหมาด ซึ่งจะเห็นว่า สถานที่สำคัญหลายแห่งได้จัดเตรียมห้องละหมาดไว้ให้พี่น้องชาวมุสลิม ทั้งท่าอากาศยานเชียงใหม่ ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ และล่าสุด สวนสัตว์เชียงใหม่ก็จัดห้องละหมาดไว้รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่นับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้น
 
28 ตุลาคม 2557 , 15:00 น. , อ่าน 1252  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่