ซ้อมแผนรับมือช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยและแผ่นดินไหวจากอาคารสูง รองรับยี่เป็งเชียงใหม่

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ซ้อมแผนรับมือช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยและแผ่นดินไหวจากอาคารสูง รองรับเทศกาลลอยกระทงหรือยี่เป็งเชียงใหม่ที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมาก
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารสูง อัคคีภัยและแผ่นดินไหว ที่อาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ รองรับเทศกาลประเพณีลอยกระทงหรือยี่เป็งเชียงใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กรณีเกิดภัยจะสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที โดยได้กำหนดสถานการณ์เกิดแผ่นดินไหว มีเหตุอัคคีภัยและ มีประชาชนติดอยู่บนอาคารสูง โดยได้บูรณาการกับทุกฝ่ายเพื่อการประสานการทำงานที่มีประสิทธิภาพ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า การฝึกซ้อมก็จะสร้างความชำนาญในการทำงาน ลดการสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัย มีทักษะความชำนาญ แก่ผู้ปฏิบัติงาน ลดการบาดเจ็บของผู้ประสบภัยลงไปได้ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จะถึงนี้ที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชียงใหม่จำนวนมาก และอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
สำหรับช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือยี่เป็งเชียงใหม่ ปี 2557 นี้คาดการณ์จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่จำนวนมาก เนื่องจากอากาศหนาวเย็นมาเร็วกว่าทุกปี โดยเฉพาะเทือกเขา ยอดดอยที่อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้ว ประกอบกับประเพณีวัฒนธรรมของเชียงใหม่ที่จัดแบบล้านนา และมีกิจกรรมอย่างหลากหลายตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป โดยไฮไลท์ของงานจะจัดระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายนนี้
 
28 ตุลาคม 2557 , 15:01 น. , อ่าน 1238  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่