สายการบินต่างๆ พร้อมใจเปลี่ยนแปลงเวลายกเลิกเที่ยวบินมาเชียงใหม่กว่า 30 เที่ยวบิน หลังเวลา 18.00 น.ของวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557

  
     สายการบินต่างๆ พร้อมใจเปลี่ยนแปลงเวลายกเลิกเที่ยวบินมาเชียงใหม่กว่า 30 เที่ยวบิน หลังเวลา 18.00 น.ของวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนลอยโคม และเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารช่วงเทศกาลลอยกระทง
นายสุรชัย สุวรรณฤทธิ์ เจ้าหน้าที่นิรภัยชำนาญการ 7 ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัยท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานราชการให้แจ้งประชาชนในพื้นที่ หากจะปล่อยโคมลอย ให้แจ้งที่การท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อจะได้แจ้งวิทยุการบินและการบินพาณิชย์ให้รับทราบ เพราะหากปล่อยโคมลอยในช่วงเวลาที่อากาศยานบินอยู่บนท้องฟ้า อาจจะเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้โดยสาร จึงขอให้ปล่อยโคมที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่นโคมธรรมชัย โดยเฉพาะพื้นที่โดยสนามบิน อำเภอเมือง อำเภอแม่ริม สันทราย และ หางดง ห้ามปล่อยหากไม่ได้รับอนุญาต ล่าสุดอากาศยานพาณิชย์จะยกเลิกการบินหลังเวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ของวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเท่ากับสูญเสียรายได้จากการเดินทางทางอากาศผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่กว่าสองล้านบาท โดยเปลี่ยนแปลงเวลา 20 เที่ยวบิน และยกเลิกเที่ยวบิน 16 เที่ยวบินเที่ยวบิน ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณพันคนและชาวต่างชาติประมาณ 1,400 คนไม่ได้เดินทางมาเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ประกอบพิธีลอยโคมในวันลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็งตามประเพณี และเพื่อความปลอดภัยของอากาศยาน
ปีที่ผ่านมามีโคมลอยไปตกที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่วันละ 50-100 ลูก ขึ้นอยู่กับทิศทางลมและสถานที่ปล่อยโคมลอย และตลอดช่วงเทศกาลลอยกระทงนับพันลูก สัปดาห์ที่ผ่านมาการท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มอบป้ายให้เทศบาล 45 หน่วยงาน นำไปติดตั้งตามสะพานลอย หน้าห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพื่อแจ้งเตือนประชาชน โดยปกติจะมีการตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมวันละ 4 ครั้ง แต่ในช่วงเทศกาลลอยกระทงจะตรวจสอบวันละ 10 ครั้ง เพื่อความปลอดภัย มั่นใจ เดินทางอากาศ โดยจะมีหน่วยตรวจสอบ ดำเนินการทันที แจ้งความปลอดภัยผู้ใช้บริการ ภายใต้มาตรฐานปลอดภัย ไอซีอีโอ.ระดับสากลที่ทั่วโลกใช้ หากประชาชนต้องการแจ้งการปล่อยโคมลอยได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-922274,053 -922279
 
28 ตุลาคม 2557 , 16:49 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่