จังหวัดเชียงใหม่จ่ายเงินให้ชาวนา เริ่มที่อำเภอดอยสะเก็ด เป็นแห่งแรก

  
     จังหวัดเชียงใหม่จ่ายเงินให้ชาวนาตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย เริ่มที่อำเภอดอยสะเก็ด เป็นแห่งแรก ชาวนาต่างดีใจและขอบคุณรัฐบาล
นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58 ที่ขึ้นทะเบียนไว้อย่างถูกต้อง กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และเป็นผู้ที่ได้ทำประโยชน์ในที่นา รับเงินช่วยเหลือไร่ละพันบาท ให้แก่ชาวนาครอบครัวละไม่เกิน 15,000 บาท โดยทั้งจังหวัดจะต้องใช้งบประมาณเกือบ 400 ล้านบาท เกษตรกรทุกรายต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับอำเภอ นายกิจติศักดิ์ จันทร์ไพรศรี ประธานสภาเกษตรกรอำเภอดอยสะเก็ด และนางอำนวย ยอดคำปา ตัวแทนเกษตรกรกล่าวแสดงความขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือชาวนา ซึ่งจะได้ลดต้นทุน และสามารถนำเงินนั้นไปลงทุนได้ และขอให้ดูแลตลอดไปอย่าทอดทิ้งชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ทำนากว่า 3 แสนไร่ มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนไว้กว่า 43,000 ครัวเรือน ผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้วกว่า 33,000 ครัวเรือน พื้นที่กว่า 2 แสนไร่ และผ่านการรับรองสิทธิประมาณพันครัวเรือน พื้นที่กว่าหมื่นไร่ และยังรอการตรวจสอบสิทธิ และรับลงทะเบียนถึง 15 พฤศจิกายน 2557 โดยส่วนของอำเภอดอยสะเก็ดมีผู้ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปีไว้กว่า 2,800 ครัวเรือน พื้นที่กว่า 30,000 ไร่ และเข้ารับเงินช่วยเหลือครั้งนี้ 174 ครัวเรือนจาก 4 ตำบล พื้นที่ทำนากว่า 2 พันไร่
 
29 ตุลาคม 2557 , 16:52 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่