งานรวมชนเผ่าอนุรักษ์ประเพณีปอยเตียนชายแดน ปลอดเหล้า

  
     หลายชนเผ่าที่บ้านสินชัย ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจกันจัดงานรวมชนเผ่าอนุรักษ์ประเพณีปอยเตียนชายแดน ปลอดเหล้า
นายบุญเลิศ บุรณูปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมชนเผ่าอนุรักษ์ประเพณีปอยเตียนชายแดน ปลอดเหล้า เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าในพื้นที่บ้านสินชัย ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามอเนกประสงค์ข้างฐานทหารม้าบ้านสินชัย เส้นทางผ่านไปสู่ดอยอ่างขางดินแดนมหัศจรรย์ ซึ่งมีชนเผ่าอาศัยอยู่ตลอดเส้นทาง มีเผ่าอาข่า ,ลาหู่,เผ่าม้ง,ไทยใหญ่,จีนยูนาน,พื้นเมือง ที่อาศัยอยู่อยู่กันอย่างสงบและร่มเย็น ตลอดเส้นทางจะมีทหารคอยดูแลในทุกจุดหมู่บ้าน มีการแสดงของชนเผ่าและเยาวชนในพื้นที่กว่า 60 รายการ เป็นการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลออกพรรษา ที่ชนเผ่าได้ร่วมใจกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ มีขบวนแห่ต้นเทียนหรือต้นเงินต้นทองไปถวายพระสงฆ์ และปล่อยโคมลอยตามประเพณี ท่ามกลางชนเผ่าร่วมงานจำนวนมาก
 
29 ตุลาคม 2557 , 21:37 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่