งาน ฉลองครบรอบ 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

  
     คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงาน ฉลองครบรอบ 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณสนามหน้าคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการเกษตรระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการด้านการเกษตรของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมเทคโนโลยีการเกษตร พืช สัตว์ ประมง สถาปัตยกรรม พลังงานทางเลือก ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบของงานเกษตร ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างงาน สร้างเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแท้จริง
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การเสวนาทางวิชาการ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ โซนนิ่งการเกษตรและสมาร์ทฟาร์ม การประกวดกล้วยไม้ ประกวดวาดภาพกล้วยไม้ไทย การจัดสวนถาด การแข่งขันไก่ตั้ง แข่งขันจักรยานแรลลี่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหมอต้นไม้ การตัดแต่งกิ่งลำไย การผลิตองุ่นกระถาง การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ชมแปลงสาธิตไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักอินทรีย์ ไม้ผล ข้าวโพดหวาน ข้าวไรซ์เบอรี่ นิทรรศการฐานเรียนรู้ด้านเกษตร 13 ฐาน กิจกรรมเปิดบ้านการเกษตร บริการฉีดวัคซีนสุนัข การวิเคราะห์ดินและศัตรูพืช งานศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า การแข่งขันมวยไทย และการแสดงศิลปวัฒนธรรม
 
30 ตุลาคม 2557 , 16:35 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่