จังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนต้องการผ้าห่ม อุปกรณ์กันหนาวกว่า 3 แสนคน

  
    จังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนต้องการผ้าห่ม อุปกรณ์กันหนาวกว่า 3 แสนคน ขณะที่องค์กรผู้ที่จะเข้าแจกอุปกรณ์กันหนาวเองให้ประสานพื้นที่ก่อน เพื่อป้องกันการแจกซ้ำซ้อน
นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากกรณีที่อากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะตามเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวและหนาวจัด ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้แต่ละอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจความต้องการผ้าห่มและอุปกรณ์กันหนาว โดยเฉพาะผู้ยากได้ คนชรา เด็กไร้ผู้อุปการะ ขณะนี้แล้วเสร็จแล้ว จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ต้องการผ้าห่ม อุปกรณ์กันหนาว 331,162 ราย โดยจังหวัดได้ตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาหมอกควัน ภัยหนาวและไฟป่า และยินดีรับบริจาคเครื่องกันหนาว เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่และอาจจะมีความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ขณะที่นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กรณีทางอำเภอจะแจกจ่ายผ้าห่ม อุปกรณ์กันหนาวขอให้พิจารณาความจำเป็นเร่งด่วนลำดับแรกๆ ให้ผู้เดือดร้อนมากก่อน สำหรับองค์กรใดที่ต้องการเข้าไปแจกเอง ให้ประสานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการแจกซ้ำซ้อน
ล่าสุดมูลนิธิฮอนด้าแห่งประเทศไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ป ระสานที่จะมอบผ้าห่มและอุปกรณ์กันหนาว 4 พันผืน เสื้อกันหนาวเด็ก 1 พันตัวและถุงเท้า 2 พันคู่
 
30 ตุลาคม 2557 , 17:10 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่