สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เตรียมจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เตรียมจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี วันก่อตั้ง ภายใต้ชื่องาน “54 ปี สปข.3 เชียงใหม่...ก้าวต่อไปเพื่อประชาชน”
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เป็นวันครบรอบ 54 ปี การก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ มีกำหนดจัดงาน “54 ปี สปข.3 เชียงใหม่...ก้าวต่อไปเพื่อประชาชน” โดยจะจัดกิจกรรม 2 กิจกรรมประกอบด้วย ภาคเช้า มีพิธีไหว้ศาลพระภูมิ โดยอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ โหรชื่อดัง เป็นเจ้าพิธี หลังจากนั้นมีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคลากรผู้ล่วงลับ นอกจากนั้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 จะไปจัดกิจกรรมที่ โรงเรียนวัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการสมทบทุนและบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ถุงเท้านักเรียน และอุปกรณ์กันหนาว แก่นักเรียนโรงเรียนวัดดอนจั่น
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อวิทยุโทรทัศน์แหงประเทศไทยในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และเป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนแก่หน่วยงานภาครัฐ และฝึกอบรมพัฒนาบุคลการด้านการประชาสัมพันธ์ โดยทำงานสนองนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และจังหวัดเชียงใหม่ มีเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชน
 
30 ตุลาคม 2557 , 19:51 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่