54 ปี สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ ก้าวต่อไปเพื่อประชาชน

  
     สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 จัดงานวันครบรอบ 54 ปี ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ประกาศทิศทางการดำเนินงาน ในปี 2558 สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ ก้าวต่อไปเพื่อประชาชน
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 นำคณะต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมงาน วันครบรอบ 54 ปี สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 โดยมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทยอยมอบกระเช้าดอกไม้คับคั่ง ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ครบ 54 ปี ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล และนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานยังมีการประกวดขวัญใจ สปข.3 เพื่อเฟ้นหาบุคคลผู้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่และการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 กล่าวว่า การดำเนินงานของสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ในรอบปีที่ผ่านมา สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยได้บูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน จนสามารถดำเนินงานตามภารกิจได้สำเร็จลุล่วงเกินคาดหมาย ทั้งผลการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณและการบูรณาการร่วมกัน สำหรับก้าวย่างต่อไปของสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจตามวิสัยทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ คือ เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ดังคำขวัญวันครบรอบในปีนี้ที่แสดงเป้าหมายของเราอย่างชัดเจนว่า สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ ... ก้าวต่อไปเพื่อประชาชน
นอกจากกิจกรรมในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 แล้ว สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 จะจัดกิจกรรม แบ่งปันความสุข สร้างรอยยิ้ม เพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้น้องๆ นักเรียนวัดดอนจั่นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนในครั้งนี้ โดยสามารถร่วมสมทบทุนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
31 ตุลาคม 2557 , 11:35 น. , อ่าน 1154  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่