จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

  
     จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นพื้นที่นำเข้ายาเสพติดที่สำคัญในภาคเหนือ มีการใช้เส้นทางลำเลียงใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2557 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 ได้รายงานสถานการณ์ยาเสพติดในห้วงเดือนตุลาคม 2557 ว่า ยังคงมีการนำเข้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนพื้นที่ภาคเหนือ มีการนำเข้ายาเสพติดผ่านจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ โดยใช้เส้นทางหลักและเส้นทางรองและมีการใช้เส้นทางรองใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่เป็นชาวเขาและยังมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยระบบโลจิสติกส์ และขนส่งสาธารณะ มีการแพร่ระบาดการใช้ยาโดยการใช้โปรโคดิล หรือ ทรามาดอล ซึ่งเป็นยาอันตรายที่ต้องจำหน่ายโดยเภสัชกร ผสมในชาหรือน้ำอัดลม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้เน้นย้ำคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้ร่วมกันแก้ปัญหาความมั่นคงและปัญหาทางสังคมแบบบูรณาการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หากพบปัญหาอุปสรรคให้รายงานจังหวัดทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป
 
31 ตุลาคม 2557 , 16:57 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่