สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมารพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย จำนวน 3 พันถุง

  
     สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 พันถุง ลำเลียงโดยเครื่องบิน C 130 ของกองทัพอากาศจำนวน 2 เที่ยว และที่จังหวัดเชียงรายจำนวน 1 พันถุง พระราชทานในพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าธีปังกรรัศมีโชติ โดยมอบให้ทางจังหวัดนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ที่เดือดร้อนเป็นการเร่งด่วน สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 60 ตำบล 12 อำเภอ 163 หมู่บ้าน เสียหายอย่างหนักทั้งในเขตเมืองและพื้นที่เกษตร โดยเฉพาะในเขตเมืองนั้นทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูเก็บกวาดเกือบเข้าสู่สภาพปกติแล้ว มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเบื้องต้นกว่า 1,500 ล้านบาท โรงเรียน 32 แห่งต้องหยุดการเรียนการสอน และจนถึงขณะนี้บางหมู่บ้านยังมีน้ำท่วมขังอยู่ โดยทุกหน่วยงานกำลังเร่งระดมเจ้าหน้าที่ออกให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน porno mobile Hd Porn Videos Deutsche Porn ??? sexpornxnxvideo bianca saboom xnxx porn videos xxxhdbold
 
, อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่