สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนระมัดระวังในการเล่นประทัดพลุดอกไม้ไฟช่วงลอยกระทง

  
     สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนระมัดระวังการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้เพลิงช่วงลอยกระทง พร้อมแจ้งสถิติผู้บาดเจ็บในปีที่ผ่านมา มีกว่า 100 ราย
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง หรือลอยกระทง สิ่งที่ต้องตระหนัก คือ อุบัติเหตุจากประทัด พลุ ดอกไม้เพลิง อุบัติเหตุบนถนนและการเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ เนื่องจากเด็กมักจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อลอยกระทง จึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะพลัดตกลื่นลงไปได้ ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดไม่ให้คลาดสายตา ไม่ควรปล่อยให้เด็กไปลอยกระทงกันเองตามลำพัง ด้านอันตรายจากการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้สั่งการให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมพร้อมรับมือคนเจ็บป่วยอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ จากรายงานสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลอยกระทงจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556 พบว่า ในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 40 แห่ง มีผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุจากการเล่นพลุ ประทัด บั้งไฟ และเล่นดอกไม้เพลิง จำนวน 106 ราย เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บที่รับไว้เป็นผู้ป่วยใน(Admit) จำนวน 7 ราย และบาดเจ็บต้องส่งต่อเพื่อรับการรักษา(Refer) จำนวน 17 ราย อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุด คือ บริเวณมือ แขน เท้า และขา รองลงมา ได้แก่ บริเวณใบหน้า ตา และหู และบริเวณศีรษะและคอ พื้นที่ที่เกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุประทัดและดอกไม้เพลิงมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมือง จำนวน 36 ราย อำเภอสะเมิง 3 ราย และอำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 8 ราย ส่วนกลุ่มอายุและเพศผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุประทัดและดอกไม้เพลิง เป็นเพศชาย 90 ราย และเพศหญิง 16 ราย พบสูงสุดในกลุ่มอายุ 10-14 ปี(18 ราย) 20-24 ปี(18 ราย) และ 15-19 ปี(15 ราย) วันที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุด คือ วันลอยกระทง จำนวน 61 ราย
สำหรับวิธีการเล่นประทัด จุดพลุ ดอกไม้เพลิงที่ถูกวิธี คือ ไม่จุดใกล้แนวสายไฟฟ้า สถานีบริการน้ำมัน บริเวณบ้านเรือนหรือในสถานบันเทิง ห้ามประกอบหรือดัดแปลงประทัด พลุ หรือดอกไม้ไฟไว้เล่นเองโดยเด็ดขาด ควรจุดพลุในที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟจากพลุ ดอกไม้เพลิงกระเด็นไปติดวัสดุหรือเชื้อเพลิงทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ห้ามโยนดอกไม้ไฟที่จุดแล้วใส่กลุ่มคน หากพลุ ดอกไม้เพลิงดับก่อนระเบิด ห้ามเข้าใกล้ จุดไฟซ้ำหรือใช้ปากเป่าให้ไฟติดอย่างเด็ดขาด เพราะหากพลุระเบิดในจังหวะที่ก้มหน้าไปดูพลุ ดอกไม้เพลิง จะทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ไม่ควรที่จะนำดอกไม้ไฟ เก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อ กางเกง หากเกิดการเสียดสีจะทำให้ระเบิดหรือเป็นไฟลุกไหม้ได้ และขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องและตักเตือนให้เล่นด้วยความไม่ประมาท ให้ผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เด็กเล่นประทัดและดอกไม้เพลิงตามลำพัง รวมทั้ง ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยกวดขันเรื่องการเล่นพลุ ดอกไม้เพลิงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิต ที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการปล่อยโคมไฟบริเวณชุมชนที่มีสิ่งก่อสร้าง และมีผู้อาศัยหนาแน่น เพราะอาจตกใส่ที่พักอาศัย ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ควรปล่อยโคมไฟหลังเวลา 21.30 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อากาศยานไม่ขึ้น – ลง และกรณีที่มีการปล่อยโคมไฟจำนวนมาก จะต้องแจ้งให้ทางจังหวัดและท่าอากาศยานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมการป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากพบผู้บาดเจ็บ ให้โทรแจ้ง 1669 ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
 
31 ตุลาคม 2557 , 17:13 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่