จังหวัดเชียงใหม่เตรียม Kick Off โครงการแก้ปัญหามลพิษ หมอกควัน ไฟป่า และภัยแล้ง 4 พฤศจิกายน นี้

  
     จังหวัดเชียงใหม่เตรียม Kick Off โครงการแก้ปัญหามลพิษ หมอกควัน ไฟป่า และภัยแล้ง 4 พฤศจิกายน นี้ บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาตั้งแต่ก่อนเกิดปัญหา
นายจงคล้าย วรพงษธร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ว่า เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2557 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ นักท่องเที่ยวลด ล่าสุดได้มีการประชุมถอดบทเรียนปี 2557 นำปัญหาอุปสรรคมาพูดคุย โดยปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานปี 2558 แล้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 จะ Kick Off โครงการแก้ปัญหามลพิษ หมอกควัน ไฟป่าและภัยแล้ง ที่บริเวณสนามด้านในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีพิธีมอบธงตราสัญลักษณ์ และปล่อยขบวนรณรงค์ มีนิทรรศการทางวิชาการ การแสดงสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูง โดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำหรับมาตรการที่จะใช้ปี 2558 จะดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัดที่เกิดควัน โดยมีมาตาการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังนำเสนอ 4 มาตรการหลัก คือ การดำเนินการระดับจังหวัด เหมือนปีที่ผ่านมาที่สั่งการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือระบบ Single Command มีการห้ามเผา และกำหนดเวลาเผา การดำเนินงานในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร และป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน โดยปีนี้จะเข้มงวดบังคับใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะเผาพื้นที่ป่าหรือพื้นที่ส่วนตัว โดยจะไม่เปิดเผยตัวผู้แจ้งและนำเงินกองทุนนอกระบบราชการไปจ่ายให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสการเผาป่า
 
31 ตุลาคม 2557 , 18:01 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่