ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตกแต่งโคมยี่เป็งรับนักท่องเที่ยว

  
     ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ มีการประดับตกแต่งโคมยี่เป็ง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ขณะที่นักท่องเที่ยวได้เริ่มทยอยเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ในเทศกาลยี่เป็งแล้ว
บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงของงานประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทงของชาวล้านนาที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มคึกคักแล้ว เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เริ่มมีกิจกรรมการท่องเที่ยวของงานประเพณียี่เป็งตั้งแต่วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2557 ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่กันแล้ว หลายหน่วยงานได้จัดเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวกันอย่างคึกคัก อย่างที่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการตกแต่งสร้างบรรยากาศต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่งานประเพณียี่เป็งกันตั้งแต่เดินทางมาถึง โดยได้นำตุง โคมยี่เป็ง ซุ้มประตูป่า มาตกแต่งตั้งแต่ทางเข้าผู้โดยสาร ภายในอาคารและโดยรอบ เพื่อความสวยงามและสร้างสันสันให้กับการท่องเที่ยวช่วงของงานประเพณียี่เป็ง นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงต่างประทับใจและพากันถ่ายภาพเก็บไว้
อย่างไรก็ตามจากปัญหาเรื่องของโคมไฟที่หลายฝ่ายวิตกว่าจะเกิดปัญหากับการขึ้นลงของอากาศยานนั้น ล่าสุด ส่งผลให้เที่ยวบินที่มีการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกในช่วงเทศกาลยี่เป็งระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 เที่ยวบินภายในประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงจำนวน 126 เที่ยวบิน แบ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเวลาเที่ยวบินจำนวน 30 เที่ยวบิน และการยกเลิกเที่ยวบิน 96 เที่ยวบิน ขณะที่เที่ยวบินระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงจำนวน 36 เที่ยวบิน แบ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเวลาเที่ยวบินจำนวน 20 เที่ยวบิน และการยกเลิกเที่ยวบิน 16 เที่ยวบิน แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จองตั๋วสำหรับการเดินทางล่วงหน้ามาแล้ว อีกทั้งยังมีทางเลือกการเดินทางอื่นอย่างทางรถโดยสารสาธารณะและรถไฟก็ยังมีรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ
 
1 พฤศจิกายน 2557 , 14:45 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่